Προβολή Προυπολογισμού εσόδων Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.


Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμένα Διαμορφωθέντα Βεβαωθέντα Εισπραχθέντα
Σύνολα σελίδας 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικά Σύνολα 0,00 0,00 0,00 0,00